standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rok 2021


„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie: 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 020- 049420 dnia 28.01.2022 r.
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Informacja z otwarcia ofert z 29.12.2021 r.
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Wyjaśnienie SWZ - 06.12.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu Polska-Tuczępy: Usługi związane z odpadami 2021/S 230-604932
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki nr 1 - 5 i 8 do SWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - JEDZ do SWZ
Załączniki nr 6 i 7 do SWZ

„Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2022/BZP 00087768/01 z dnia 2022-03-16
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00331100/01 z dnia 2021-12-27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert z 02.12.2021 r.
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00289035/01 z dnia 29.11.2021 r.
Zmiana SWZ z 29.11.2021 r.
Załącznik nr 1 - OFERTA
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00278090/01 z dnia 22.11.2021 r.
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki nr 1 - 7 do SWZ - wersja edytowalna
Załączniki nr 8 - 9 do SWZ

Zakup urządzeń do obsługi składowiska tj.: ładowarki i kompaktora w ramach Projektu pn.:„Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” oraz usługa serwisowa urządzeń.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 255 - 673694 dnia 31.12.2021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcja ofert 05.11.2021 r.
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Wyjaśnienie SWZ - Część II - 26.10.2021 r.
Wyjaśnienie i zmiana SWZ - Część II - 22.10.2021 r.
Zmiana SWZ - 19.10.2021 r.
Wyjaśnienie i zmiana SWZ - Część II - 19.10.2021 r.
Wyjaśnienie i zmiana SWZ - Część I - 19.10.2021 r. - II
Wyjaśnienie i zmiana SWZ - Część I - 19.10.2021 r. - I

Sprostowanie- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji: Polska-Tuczępy: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2021/S 196-509491

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy: Polska-Tuczępy: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2021/S 194-504667

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki do SWZ

„Ubezpieczenia komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie”

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00124605/01
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja z otwarcia ofert
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Wyjaśnienie i zmiana SWZ z 06.07.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00102242/01 z dnia 2021-07-02
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki do SWZ
Załącznik nr 6 - OPZ
Załączniki do OPZ

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie”

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00124548/01
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Część I
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część II
Informacja z otwarcia ofert
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Wyjaśnienie i zmiana SWZ z 28.06.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00082733/01 z dnia 2021-06-15
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki do SWZ
Załącznik nr 6 - OPZ
Załączniki do OPZ


„Ubezpieczenie Odpowiedzialności Członków Władz Spółki Kapitałowej dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z graniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Wyjaśnienie SWZ z 10.05.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00045311/01 z dnia 2021-05-04
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki do SWZ
Link do postępowania na miniPortal

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie:19 12 10odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”.

Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia Polska-Tuczępy: Usługi związane z odpadami 2021/S 084-216724
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.03.2021 r.
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4
Wyjaśnienie SWZ z 05.03.2021 r.
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu Polska-Tuczępy- Usługi związane z odpadami 2021/S 037-092645

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - JEDZ
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności danych
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawców składajacych ofertę wspólną
Załącznik nr 6 - Projekt umowy
Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania
udostępniono: 16.03.22 12:37 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku