standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rok 2020


„Zakup energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy: Ogłoszenie nr 510397973-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert z dnia: 18.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy nr 754102-N-2020 z dnia 2020-12-10 r.: "Zakup energii elektronicznej dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

„Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 510409603-N-2021 z dnia 28.01.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert z dnia: 30.12.2020 r.

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 15.12.2020 r. - IV

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 15.12.2020 r. - III

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 15.12.2020 r. - II

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 15.12.2020 r. - I

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 5405428866-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 14.12.2020 r.

Wyjaśnienie SIWZ z dnia 14.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane nr 761409-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.: „Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załączniki nr 1, 1a, 2 i 3 do SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 4 do SIWZ - wersja edytowalna
Załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ - wersja edytowalna

"Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy: Ogłoszenie nr 510395206-N-2021 z dnia 05.01.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert z dnia: 04.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA - Dostawy nr 614935-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.: "Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

„Ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: Ogłoszenie nr 510171180-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.08.2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia: 17.08.2020 r.

Wyjaśnienie SIWZ z dnia: 13.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi nr 572848-N-2020 z dnia 2020-08-11 r.: „Ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI A1-A6
ZAŁĄCZNIK 7a - Informacja o szkodowości WIENER T.U. S.A.
ZAŁĄCZNIK 7b – Informacja o szkodowości GENERALI T.U. S.A.
ZAŁACZNIK 7c – Informacja o szkodowości PZU S.A.
ZAŁĄCZNIK A8 – Arkusz oceny ryzyka
ZAŁĄCZNIK A9 – Informacje o Zamawiającym
ZAŁĄCZNIK A10 – Treść klauzul obligatoryjnych
ZAŁĄCZNIK A11 – Treść klauzul fakultatywnych
ZAŁĄCZNIK A12 – Treść klauzul posprzedażowych
ZAŁĄCZNIK A13 – Mapy sytuacyjne
ZAŁĄCZNIK A14 - Wykaz przeprowadzonych przeglądów
ZAŁACZNIK A15 – Operat PPOŻ wraz z postanowieniem PSP
ZAŁĄCZNIK A16 – KRS (odpis pełny)

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, 19 12 10 i 20 03 07 wytworzonych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: Polska-Tuczępy: Usługi związane z odpadami 2020/S 192-463911 z dnia 02.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Zadanie 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Zadania 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Zadania 1

Informacja z otwarcia ofert dla Zadania: 1, 2 i 3 z dnia 06.08.2020 r.

Wyjaśnienie SIWZ z dnia: 27.07.2020 r.

Ogłoszeniu o zamówieniu: Polska-Tuczępy: Usługi związane z odpadami 2020/S 125-306495

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki do SIWZ wersja edytowalna
JEDZ
Klucz publiczny

„Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi nr. 510136416-N-2020 z dnia 27.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert z dnia: 07.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540112949 z dnia 26-06-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi nr 553877-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.: "Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku".

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK A1 - Informacje o Zamawiającym
ZAŁĄCZNIK A2 – Badania wód podziemnych z piezometrów (I kwatera)
ZAŁĄCZNIK A2 – Badania wód podziemnych z piezometrów (II kwatera)
ZAŁĄCZNIK A3 - Mapy sytuacyjne
ZAŁĄCZNIK A4 – Arkusz oceny ryzyka dot. szkód środowiskowych
ZAŁĄCZNIK A5 – Pozwolenie zintegrowane dot. kwater składowiska
ZAŁĄCZNIK A6 - Pozwolenie zintegrowane dot. Zakładu
ZAŁĄCZNIK A7 – Treść klauzul obligatoryjnych
ZAŁĄCZNIK A8 – Treść klauzul fakultatywnych
ZAŁĄCZNIK A9 – Treść klauzul posprzedażowych
ZAŁĄCZNIK A10 – Operat PPOŻ wraz z postanowieniem PSP
udostępniono: 28.01.21 12:41 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku