standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rok 2019


"Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy Ogłoszenie nr 510000451-N-2020 z dnia 03.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 18.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Ogłoszenie nr 634515-N-2019 z dnia 2019-12-10 r. "Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie"

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

„Ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi Ogłoszenie nr 510203729-N-2019 z dnia 26.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 06.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540181965-N-2019 z dnia 30.08.2019 r.

ZMIANA SIWZ z dnia 30.08.2019 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ z dnia 30.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 589062-N-2019 z dnia 2019-08-23 r. "Ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
ZAŁĄCZNIKI A1-A6
ZAŁĄCZNIK A7 - Szkodowość Generali, PZU, Gothaer
ZAŁĄCZNIK A8 – Arkusz oceny ryzyka
ZAŁĄCZNIK A9 – Szczegółowe informacje o Zamawiającym
ZAŁĄCZNIK A10 – Treść klauzul obligatoryjnych
ZAŁĄCZNIK A11 – Treść klauzul fakultatywnych
ZAŁĄCZNIK A12 – Treść klauzul posprzedażowych
ZAŁĄCZNIK A13 – Mapy sytuacyjne
ZAŁĄCZNIK A14 - Wykaz przeprowadzonych przeglądów


„Ubezpieczenie środowiskowe dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi Ogłoszenie nr 510179833-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 02.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 578201-N-2019 z dnia 2019-07-25 r. "Ubezpieczenie środowiskowe dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
ZAŁĄCZNIK A1 - Informacje o Zamawiającym
ZAŁĄCZNIK A3 – Badania wód podziemnych z piezometrów (dot. Kwatery I)
ZAŁĄCZNIK A3 – Badania wód podziemnych z piezometrów (dot. Kwatery II)
ZAŁĄCZNIK A4 – Wykaz zbiorników
ZAŁĄCZNIK A5 - Mapy sytuacyjne
ZAŁĄCZNIK A6 - Pozwolenie zintegrowane dot. kwater składowiska
ZAŁĄCZNIK A7 – Pozwolenie zintegrowane dot. Zakładu
ZAŁĄCZNIK A8 – Arkusz oceny ryzyka dot. szkód środowiskowych
ZAŁĄCZNIK A9 – Informacje na temat szkodowości – pozostałe ryzyka
ZAŁĄCZNIK A10 – Treść klauzul obligatoryjnych
ZAŁĄCZNIK A11 – Treść klauzul fakultatywnych
ZAŁĄCZNIK A12 – Treść klauzul posprzedażowych


„Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi Ogłoszenie nr 510163251-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE IV

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu) dla ZADANIA II i III nr ogłoszenia 510149388-N-2019 z dnia 19.07.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA II i III z dnia 19.07.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 18.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540143148-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SIWZ z dnia 12.07.2019 r.

WYJAŚNIENIE SIWZ z dnia 03.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 565840-N-2019 z dnia 2019-06-27 r. „Kompleksowe ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”

Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 1a do formularza oferty dla Zadania IV
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. warunków
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
ZAŁĄCZNIK A1 - Informacje o Zamawiającym
ZAŁĄCZNIK A2 - Arkusz oceny ryzyka
ZAŁĄCZNIK A3 – Badania wód podziemnych z piezometrów (dot. Kwatery I))
ZAŁĄCZNIK A3 – Badania wód podziemnych z piezometrów (dot. Kwatery II)
ZAŁĄCZNIK A4 – Wykaz naziemnych i podziemnych zbiorników
ZAŁĄCZNIK A5 - Mapy sytuacyjne
ZAŁĄCZNIK A6 - Wykaz przeglądów
ZAŁĄCZNIK A7 - Wykaz pojazdów
ZAŁĄCZNIK A8 – Arkusz oceny ryzyka dot. szkód środowiskowych
ZAŁĄCZNIK A9 – Pozwolenie zintegrowane dot. kwater składowiska
ZAŁĄCZNIK A10 – Treść klauzul obligatoryjnych
ZAŁĄCZNIK A11 – Treść klauzul fakultatywnych
ZAŁĄCZNIK A12 – Treść klauzul posprzedażowych
ZAŁĄCZNIK A13 – Informacje na temat szkodowości – pozostałe ryzyka
ZAŁĄCZNIK A14 – Informacje na temat szkodowości - komunikacja
ZAŁĄCZNIK A15 – Pozwolenie zintegrowane dot. Zakładu
udostępniono: 03.01.20 11:49 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku