standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rok 2016




ROK 2016

Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Tuczępy: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie. Ogłoszenie nr 359620 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. warunków
Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Tuczępy: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie. Ogłoszenie nr 375682 - 2016 z dnia 2016-12-29 r.
udostępniono: 19.07.17 07:56 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku