standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
ARCHIWUM

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W RZĘDOWIE

ogłasza
że poniżej zamieszczone zostało
„Zaproszenie do negocjacji w sprawie przystąpienia do spółki”

Zaprasza się osoby fizyczne oraz prawne (także konsorcja), do negocjacji w sprawie przystąpienia do spółki komunalnej: ZGOK Sp. z o.o. siedziba Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, numer KRS 0000309871.

Spółka zamierza pozyskać dwóch Inwestorów, którzy obejmą dwa pakiety udziałów po 4.000 udziałów każdy o wartości nominalnej 500zł każdy. W przypadku braku zainteresowania dopuszcza się objęcie przez jednego inwestora wszystkich 8.000 udziałów. Udziały zostaną utworzone i przedstawione do objęcia po zakończeniu negocjacji w sprawie przystąpienia do Spółki.

Postępowanie mające na celu wyłonienie Inwestorów jest dwuetapowe. Szczegółowe informacje dostępne są poniżej.

Termin składania zgłoszeń zainteresowania przystąpieniem do Spółki upływa w dniu 25.05 2010 o godz. 15.00. Zgłoszenie winno zostać skierowana w formie pisemnej na adres Spółki i zawierać: odpis z rejestru przedsiębiorców/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odzwierciedlające aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed przedstawieniem dokumentu), „Oświadczenie o zachowaniu poufności" (dostępne poniżej).

Spółka zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie oraz do zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Spółka zastrzega również, że nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku z uczestnictwem w negocjacjach.

PONIŻEJ AKTYWNE LINKI - kliknij poniższe tytuły

\"ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W SPRAWIE PRZYSTAPIENIA DO SPÓŁKI\'


Regulamin prowadzenia negocjacji i wyboru inwestora dla ZGOK Spółka z o.o.


Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

Struktura odpowiedzi na zaproszenie
udostępniono: 31.01.17 22:39 opis zmiany: nie okreslono | zmiany dokonał:
| wersja do druku