standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do kwoty 130 000 zł netto
ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Przedmiot działalności


Spółka ZGOK Sp. z o.o. powołana aktem notarialnym z dnia 27.02.2008 r. Rep. A Nr 1259/2008. Spółka zarejestrowana w KRS nr 0000309871 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest świadczenie usług w zakresie:

1. PKD 81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
2. PKD 38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych,
3. PKD 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów
4. PKD 35.21.Z – wytwarzanie paliw gazowych,
5. PKD 42.99.Z – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. PKD 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
7. PKD 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
8. PKD 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
9. PKD 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
10. PKD 46.76.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
11. PKD 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
12. PKD 49.41.Z - transport drogowy towarów,
13. PKD 49.42.Z - działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
14. PKD 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
15. PKD 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
16. PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
17. PKD 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
18. PKD 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
19. PKD 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
20. PKD 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
21. PKD 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
22. PKD 81.29.Z - pozostałe sprzątanie,
23. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
24. PKD 85.32.A - technika,
25. PKD 85.32.B - zasadnicze szkoły zawodowe,
26. PKD 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
27. PKD 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
28. PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
udostępniono: 31.01.17 22:40 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku