standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
www.zgokrzedow.pl
-AKTUALNOŚCI
-Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami
-Umowa pożyczki nr 147/12 wraz z aneksami
-Umowa o świadczenie usług publiczych z 14.09.2011 r.
OFERTY PRACY
SPRZEDAŻ
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE poniżej 30 000 euro
PRZETARGI JRP
KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - ROBOTY DODATKOWE
DANE SPÓŁKI
ORGANY SPÓŁKI
Wirtualne biuro
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
KONTRAKT 14 Dostawa bloczków betonowych


Dostawa bloczków betonowych w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” Kontrakt 14

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 39952 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy Numer ogłoszenia: 33649 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
udostępniono: 31.01.17 22:40 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał:
| dziennik zmian | wersja do druku