KONTRAKT 13 Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej

Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” Kontrakt 13

Ogłoszenie o zamówieniu: Polska-Tuczępy: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 009-010788
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
IDW Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej
WU + Wzór karty gwarancyjnej Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej
OPZ Dostawa rozrywarki worków linii selektywnej
Wyjaśnienie SIWZ 20.01.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Polska-Tuczępy: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 051-088449