KONTRAKT 14 Dostawa bloczkow betonowych -unieważniony

Dostawa bloczków betonowych w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” Kontrakt 14

Ogłoszenie o zamówieniu: Polska-Tuczępy: Produkty betonowe 2015/S 009-010688
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
IDW Dostawa bloczków betonowych
WU + Wzór karty gwarancyjnej Dostawa bloczków betonowych
OPZ Dostawa bloczków betonowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Polska-Tuczępy: Produkty betonowe 2015/S 042-071281