KONTRAKT 12 Dostawa rozdrabniacza końcowego

Dostawa rozdrabniacza końcowego w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” Kontrakt 12

Ogłoszenie o zamówieniu: Polska-Tuczępy: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 009-010667
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
IDW Dostawa rozdrabniacza końcowego
WU + Wzór karty gwarancyjnej Dostawa rozdrabniacza końcowego
OPZ Dostawa rozdrabniacza końcowego

Wyjaśnienie SIWZ 20.01.2015 r.
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 30.01.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Polska-Tuczępy: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 044-076020