KONTRAKT 02 Inżynier Kontraktu - Zamówienie dodatkowe nr 1

Kontrakt 02: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadamikomunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” – zamówienie dodatkowe nr 1.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante: Polska-Tuczępy: Usługi nadzoru budowlanego 2015/S 003-003662

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Polska-Tuczępy: Usługi nadzoru budowlanego 2015/S 013-020006