KONTRAKT 11 Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami

Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami wraz z obsługą przedsiębiorstwa dla ZGOK Sp. z o.o. w ramach Projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy" Kontrakt 11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy Numer ogłoszenia: 259496 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Numer ogłoszenia: 240246 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia