KONTRAKT 03 Budowa ZGOK - Zamówienie uzupełniające nr 1

Kontrakt 03 - Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" - zamówienie uzupełniające nr 1

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Polska-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2013/S 220-382528

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Polska-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2013/S 231-400374