KONTRAKT 03 Budowa ZGOK-roboty dodatkowe nr 7


Kontrakt 03 - Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" - roboty dodatkowe nr 7

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Polska - Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 2013/S 165-286582

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Polska-Tuczępy:Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 2013/S 182-313421