KONTRAKT 07 Budowa kwatery składowania (drugiej)

Budowa kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” Kontrakt 07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: PL-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2013/S 088-149528
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
IDW Kwatera składowania (druga)
WU Kwatera składowania (druga)
PFU Kwatera składowania (druga)
Załączniki do części informacyjnej PFU
Wykaz cen Kwatera składowania (druga)


Wyjaśnienie i zmiana SIWZ - 05.06.2013 r.

Poprawiony Załącznik nr 6 do IDW

Poprawiony Załącznik do Oferty

Poprawiona część IV - Wykaz cen

Ujednolicona część III - Program Funkcjonalno- Użytkowy

Wyjaśnienie SIWZ - 05.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: PL-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektówbudowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2013/S 110-187298

Wyjaśnienie SIWZ - 12.06.2013 r.

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ - 21.06.2013 r.
Poprawiony Załącznik do Oferty - 21.06.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Polska-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektówbudowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2013/S 169-292509