KONTRAKT 03 Budowa ZGOK-roboty dodatkowe nr 3

Kontrakt 03 - Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" - roboty dodatkowe nr 3


Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante PL-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 2013/S 026-039180

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PL-Tuczepy: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 2013/S 041-064836