KONTRAKT 02 inżynier kontraktu

Kontrakt 02: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : PL-Tuczępy: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 18-029091
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
IDW Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu
WU Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu
OPZ Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu

Zmiana do SIWZ (06.02.2012 r.)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: PL-Tuczępy: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 27-042635

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 13.02.2012 r.

Zmiana SIWZ 20.02.2012 r.

Zmiana SIWZ 27.02.2012 r.
Wyjaśnienie SIWZ 01.03.2012 r.
Załącznik do IDW - wersja edytowalna

Informacja o zmianie SIWZ 08.03.2012 r.
Zmiana SIWZ 12.03.2012 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: PL-Tuczępy: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 50-080811

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PL-Tuczępy: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 102-170284